تماس با چیزدون

می توانید برای تماس با چیزدون از یکی از این ۳ طریق اقدام کنید.

  1. تلفن:  ۰۷۱۳۶۳۹۹۲۸۰
  2. آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید رجایی، خیابان شهید گودرزی، مجتمع مهرگان، واحد ۴۰۵ بی، کد پستی ۷۱۸۴۸۳۹۴۷۶
  3. تکمیل فرم تماس زیر