مبدل برق TPS 503 تسکو

TSCO TPS 503 Universal Adaptor

تمام شد!