نوک مداد ۰٫۵ تحریران رنگ قرمز

۱,۰۰۰ تومان

نوک اتود تحریران به رنگ قرمز حاوی 20 عدد مغز مداد قرمز رنگ.

تمام شد!